Obrázek vypalovaný na dřevě

dřevo

inv. č.: 000. 204