Intarzice s Křemílkem a Vochomůrkou

dřevo

inv. č.: 000. 482